شبی با موسیقی فنلاند
برنامه «شبی با موسیقی فنلاند؛ ژان سیبلیوس» عصر روز شنبه 10 اسفند با حضور «هاری کمراینن» سفیر فنلاند در تهران و پروفسور «ارو تاراستی» در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.