جشن انجمن نمایشگران عروسکی
مراسم جشن انجمن نمایشگران عروسکی شامگاه ۱۳ اردیبهشت ماه با حضور جمعی از علاقه مندان تئا‌تر عروسکی و با حضور هنرمندانی چون مرضیه برومند‌، منیژه حکمت ‌، هما جدیکار‌، فرناز بهزادی‌، مریم سعادت‌، هنگامه مفید‌، مرضیه محبوب‌، بهرام شاه محمد لو‌، مجتبی کاظمی‌، علی پاکدست، ‌عادل بزدوده‌، مریم اقبالی‌، افسانه زمانی‌ و... در خانه هنرمندان برگزار شد.