تجلیل از استاد خسرو حکیم رابط
مراسم تجلیل از استاد «خسرو حکیم رابط» نمایشنامه نویس پیشکسوت تئاتر و رادیو عصر یکشنبه 14 اردیبهشت با حضور هنرمندانی همچون جعفر والی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، محمد چرمشیر، رحمت امینی، نصرالله قادری، سعید اسدی، نادر برهانی مرند، حسین پارسایی، سید عباس عظیمی در تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شد.