پرویز شاپور
چهل و پنجمین نشست پژوهشی هنر با یاد پرویز شاپور، به همت سازمان زیباسازی شهر تهران، نشریه تندیس و با همکاری خانه هنرمندان ایران، یکشنبه 16 آذر، در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.