ایازی: شهرداري بیشترین تعامل را با شوراي عالي خانه‌ هنرمندان دارد
Wednesday, November 06, 2013

معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران گفت: «شهرداري تهران در حال حاضر بيشترين ارتباط را با هنرمندان داشته و دارد و تعاملي که شهرداري تهران با هنرمندان حوزه‌هاي مختلف و شوراي عالي خانه‌ هنرمندان دارد هيچ مجموعه ديگري ندارد».
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران،در جلسه روز سه شنبه 14 آبان شوراي اسلامی شهر تهران، «سيدمحمدهادي ايازي» معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران گزارش عملکرد اين سازمان را به شورا ارائه کرد.
 در این جلسه «ایازی» با تاييد وجود خلاء مديريتي واحد فرهنگي در کشور و شهر تهران گفت: «دولت بايد مديريت يکپارچه شهري را ايجاد کند و 23 وظيفه‌اي که بايد به شهرداري‌ها واگذار کند را هرچه زودتر به شهرداري تهران و ساير شهرداري‌ها واگذار کند‎».
وی خاطر نشان کرد: «اميدواريم در دولت يازدهم مديريت واحد در حوزه فرهنگي اجرايي شود و ما آمادگي هر گونه همکاري در اين خصوص با دولت داريم».
معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران گفت: «شهرداري تهران در حال حاضر بيشترين ارتباط را با هنرمندان داشته و دارد و تعاملي که شهرداري تهران با هنرمندان حوزه‌هاي مختلف و شوراي عالي خانه‌ هنرمندان دارد هيچ مجموعه ديگري ندارد».
 وي افزود: «نيازهاي هنرمندان در حوزه‌هاي مختلف آنقدر زياد است که شهرداري تهران نمي‌تواند آنها را پاسخ دهد و گاها مشکلاتي در بخش‌هاي مختلف بروز مي‌کند‎».
«ايازي» ادامه داد: «در بحث شوراي عالي خانه هنرمندان آمادگي هر گونه همکاري را با شورا داريم و با حضور «مختاباد» در شورا پیگیر ايجاد کار گروهي ويژه در حوزه فرهنگي هستيم».