تغییر ساعت کاری خانه هنرمندان ایران در شب تاسوعا
Sunday, November 10, 2013

خانه هنرمندان ایران در شب تاسوعای حسینی، روز سه شنبه 21 آبان تا ساعت 16 فعال خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، ساعت فعالیت این مجموعه روز سه شنبه 21 آبان مصادف با شب تاسوعای حسینی تا ساعت 16 خواهد بود و از این رو برنامه نمایش فیلم مستند سه شنبه های خانه هنرمندان ایران این هفته برگزار نمی شود.
فعالیت خانه هنرمندان ایران از روز جمعه 21 آبان ساعت 17:30 با اجرای پرده خوانی و الحان محرم در فضای باز از سر گرفته می شود.