تعزیه «مسلم بن عقیل» در باغ خانه هنرمندان ایران
Sunday, November 17, 2013

به مناسبت ایام سوگواری محرم، تعزیه «مسلم بن عقیل» در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به مناسبت ایام سوگواری محرم تعزیه «مسلم بن عقیل»  توسط گروه حضرت سیدالشهدا به سرپرستی «احمد عزیزی» عصر روز شنبه 25 آبان در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا شد.
گروه تعزیه حضرت سیدالشهدا در نخستین شب از اجرای خود، به تعزیه مجلس «مسلم بن عقیل» پرداختند که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد.
تعزیه «مجلس حر» و تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» نیز به ترتیب دوشنبه 27 و پنجشنبه 30 آبان پس از اذان مغرب و عشا در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
همچنین در دهه دوم ماه محرم برنامه پرده خوانی و اجرای الحان محرم از 24 آبان تا 3 آذر ساعت 17:30 در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.