تعزیه «مجلس حر» در باغ خانه هنرمندان ایران
Monday, November 18, 2013

به مناسبت ایام سوگواری محرم، تعزیه «مجلس حر» در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به مناسبت ایام سوگواری محرم تعزیه «مجلس حر»  توسط گروه حضرت سیدالشهدا به سرپرستی «احمد عزیزی» عصر روز  دوشنبه 27 آبان در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا می شود.
گروه تعزیه حضرت سیدالشهدا در نخستین شب از اجرای خود، به تعزیه مجلس «مسلم بن عقیل» پرداختند که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد.
تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» نیز پنجشنبه 30 آبان پس از اذان مغرب و عشا در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
همچنین در دهه دوم ماه محرم برنامه پرده خوانی و اجرای الحان محرم از 24 آبان تا 3 آذر ساعت 17:30 در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.