خانه هنرمندان ایران میزبان تعزیه «مجلس حر» شد
Tuesday, November 19, 2013

گروه حضرت سیدالشهدا، تعزیه «مجلس حر» را در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا کردند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، تعزیه «مجلس حر» توسط گروه حضرت سیدالشهدا به سرپرستی «احمد عزیزی» عصر روز  دوشنبه 27 آبان در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا شد.
گروه تعزیه حضرت سیدالشهدا در نخستین شب از اجرای خود، به تعزیه مجلس «مسلم بن عقیل» پرداختند که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد.
تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» نیز پنجشنبه 30 آبان پس از اذان مغرب و عشا در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
همچنین در دهه دوم ماه محرم برنامه پرده خوانی و اجرای الحان محرم از 24 آبان تا 3 آذر ساعت 17:30 در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.