تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» در خانه هنرمندان
Thursday, November 21, 2013

گروه حضرت سیدالشهدا، تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» را در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» توسط گروه حضرت سیدالشهدا به سرپرستی «احمد عزیزی» پنجشنبه 30 آبان در باغ خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.
گروه تعزیه حضرت سیدالشهدا در نخستین شب از اجرای خود، به تعزیه مجلس «مسلم بن عقیل» پرداختند که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد. این گروه در دومین شب برنامه خود نیز تعزیه «مجلس حر» را اجرا کردند.
تعزیه «مجلس حضرت ابوالفضل» پنجشنبه 30 آبان پس از اذان مغرب و عشا ساعت 17:30 در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
همچنین در دهه دوم ماه محرم برنامه پرده خوانی و اجرای الحان محرم از 24 آبان تا 3 آذر ساعت 17:30 در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.