آغاز نشست‌های تخصصی «10روز با عکاسان» در خانه هنرمندان
Tuesday, November 26, 2013

نشست‌های تخصصی دومین دوره «10 روز با عکاسان» از سه‌شنبه 5 آذر در خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اولین نشست از نشست‌های تخصصی «10 روز با عکاسان‌‌« سه‌شنبه 5 آذر ساعت 16 با حضور «مجيد دوخته‌چي‌زاده»، «آزاده اخلاقي» و «ابراهيم حقيقي» درتالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. کارشناس این نشست «ابراهيم حقيقي» است.
در همين روز از ساعت 18 ميزگرد دوم با حضور «رومين محتشم»، «صمد قربانزاده» و «عليرضا ميرزايي»  با کارشناسي «محمد مهدي رحيميان» برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 6 آذر ساعت 16 تالا استاد شهناز خانه هنرمندان ایران ميزبان سومين ميزگرد است که با حضور آثار زنده‌ياد «نيکول فريدني»، «مرتضي پورصمدي»، «اميرعلي جواديان»، «محمد رضا بهارناز» با کارشناسي «فرزاد هاشمي» برگزار خواهد شد.
شنبه 9 آذر از ساعت 16 «فخرالدين فخرالديني»، «محسن راستاني» و «مهدي منعم» با کارشناسي «مسعود زنده‌روح‌ کرماني» به خانه هنرمندان مي‌آيند و از ساعت 18 همين روز «مريم زندي»، «مجيد سعيدي» و «بهزاد ترکي‌زاده» با کارشناسي «سعيد دستوري» ميزگرد ديگري را برگزار خواهند کرد.
در آخرین نشست هم يکشنبه 10 آذر از ساعت 16:30 ميزگردی با حضور «محمود کلاري»، آثار زنده ياد «کاوه گلستان» و «محمد فرنود»، «جمشيد بايرامي» و «عباس تحويلدار» با کارشناسي «محمود کلاري» گردهم مي‌آيند تا ميزگردي ديگر داشته باشند.
در دومین دوره برگزاري «10 روز با عکاسان ايران» تاريخ 35 ساله عکاسي ايران با بررسی 21 پروژه عکاسي از عکاسان حرفه‌اي که يک ايده را سال‌ها دنبال کرده‌اند، در خانه هنرمندان ایران مرور مي‌شود.
«مجيد دوخته‌چي‌زاده»، «ابراهيم حقيقي»، «آزاده اخلاقي»، «رومين محتشم»، «عليرضا ميرزايي»، «صمد قربانزاده»، زنده‌ياد «نيکول فريدني»، «محمدرضا بهارناز»، «اميرعلي جواديان»، «مرتضي پورصمدي»، «محسن راستاني»، «فخرالدين فخرالديني»، «مريم زندي»، «مجيد سعيدي»،‌ «مهدي منعم»، «جمشيد بايرامي»، زنده‌ياد «کاوه گلستان»، «محمد فرنود»، «محمود کلاري»، «بهزاد ترکي‌زاده» و «عباس تحويلدار» عکساني هستند که در اين برنامه گنجانده شده‌اند.
دومين دوره «10 روز با عکاسان ايران» 2 تا 12 آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.