نمایشگاه «10روز با عکاسان ایران» تمدید شد
Monday, December 02, 2013

نمایشگاه دومین دوره «10 روز با عکاسان ایران» در خانه هنرمندان ایران یک روز دیگر تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه دومین دوره «10 روز با عکاسان ایران» که پیش از این قرار بود تا یکشنبه 10 آذر در خانه هنرمندان ایران برپا باشد، به دلیل استقبال علاقه‌مندان تا دوشنبه 11 آذر تمدید شد.
در دومین دوره برگزاري «10 روز با عکاسان ايران» تاريخ 35 ساله عکاسي ايران با بررسی 21 پروژه عکاسي از عکاسان حرفه‌اي که يک ايده را سال‌ها دنبال کرده‌اند، در خانه هنرمندان ایران مرور مي‌شود.
«مجيد دوخته‌چي‌زاده»، «ابراهيم حقيقي»، «آزاده اخلاقي»، «رومين محتشم»، «عليرضا ميرزايي»، «صمد قربانزاده»، زنده‌ياد «نيکول فريدني»، «محمدرضا بهارناز»، «اميرعلي جواديان»، «مرتضي پورصمدي»، «محسن راستاني»، «فخرالدين فخرالديني»، «مريم زندي»، «مجيد سعيدي»،‌ «مهدي منعم»، «جمشيد بايرامي»، زنده‌ياد «کاوه گلستان»، «محمد فرنود»، «محمود کلاري»، «بهزاد ترکي‌زاده» و «عباس تحويلدار» عکساني هستند که در اين برنامه گنجانده شده‌اند.
دومين دوره «10 روز با عکاسان ايران» تا 12 آذر در نگارخانه‌های ممیز، میرمیران، پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران برپاست.