آغاز عضوگیری فصل زمستان سینماتک خانه هنرمندان
Monday, December 09, 2013

سینماتک خانه هنرمندان ایران عضوگیری برای برنامه فصل زمستان خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، برنامه‌های فصل زمستان شامل 12 برنامه و یک هفته فیلم خواهد بود که شامل نمایش منتخبی از فیلم‌های جشنواره سی و دوم فجر است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای عضویت و یا تمدید عضویت خود تا بیست و هشتم آذرماه از ساعت 10 تا 18 به سینماتک خانه هنرمندان مراجعه کنند. برای منتقدان و نویسندگان سینمایی، دست اندرکاران سینما و دانشجویان رشته‌های هنری تخفیف درنظر گرفته شده است.
برنامه‌های سینماتک خانه هنرمندان تنها ویژه اعضای صاحب کارت خواهد بود.