تعطیلی دو هفته‌ای نمایش فیلم مستند
Tuesday, December 10, 2013

جلسه نمایش روزهای سه شنبه فیلم مستند در خانه هنرمندان ایران دو هفته برگزار نمی‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به دلیل همزمانی با جشنواره سینما حقیقت، جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلم مستند در روزهای سه شنبه 19 آذر و 26 آذر برگزار نمی‌شود.
این جلسات از سه شنبه 3 دی به صورت هفتگی ادامه می‌یابد.