فراخوان پوستر «ماندلا؛ پرنده آزادی»
Thursday, December 12, 2013

فراخوان نمایشگاه بین‌المللی پوستر «ماندلا؛ پرنده آزادی» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، متن فراخوان نمایشگاه بین‌المللی پوستر «ماندلا؛ پرنده آزادی» آمده است:
بدون شک ماندلا مهم ترین انسان معاصر است. کسی که بخشی از فرهنگ معاصر جهان مدیون مبارزات اوست. تمام زندگی ماندلا یا مبارزه بوده و یا زندان و این امر او را مهم ترین انسان روی زمین نموده است. این که امروز رئیس جمهور آمریکا یک سیاهپوست است ریشه در مبارزات ماندلا دارد. ماندلا پرنده آزادی جهان است در زمینه نژاد پرستی و حقوق و نژادها و ...  .
اگر پیکاسو امروز زنده بود و می خواست پرنده آزادی را نقاشی کند حتما در رنگ آن پرنده دچار تردید می‌شد. پس وظیفه ماست که ماندلا و مبارزاتش را در حافظه تصویری جهان با پوسترهایمان برای همیشه ثبت کنیم تا جهان به یاد داشته باشد که اگر امروز در صلح بین نژادهاست این امر توسط چه کسی به فرهنگ ها اضافه شد. یاد ماندلا همیشه در حافظه جهان باقی خواهد ماند.

طراح پروژه، گردآورنده و دبیر برگزاری: یزدان سعدی

حامی و برگزار کننده: خانه هنرمندان ایران

ارسال آثار: yazdan.saadi@gmail.com 

مشخصات آثار ارسالی:
File type: JPEG
Size : 500 * 700 mm
Resolution: 300 DPI
Format: CMYK


Call for Poster design for Nelson Mandela

Nelson Mandela is undoubtedly the most prominent figure in the present era whose inexhaustible efforts have contributed to enrichment of World culture. Constant struggle and imprisonment, which have made Mandela a distinguished character in contemporary history, constitute his whole life. The very fact that the US president is a black has its roots in Mandela's struggles. With regard to racism and human rights, among other issues, Nelson Mandela is the World Liberty Pigeon. 
If Picasso lived in our era and intended to draw liberty pigeon, he would clearly have doubt over its color. Therefore, it is all on our shoulders to illustrate Mandela's character and his struggles through posters in order for the World to never forget the father of peace among races. Mandela will last in the mind of the World forever.

Tittle Of Exhibition : Nelson Mandela, the Liberty Pigeon
Sponsor and Location : Iran Artists Organization
Project Manager and Organizer : Yazdan Saadi
12/6/2013

Send Posters: yazdan.saadi@gmail.com

Posters be designed in this size:
File type: JPEG
  Size : 500 * 700 mm
Resolution: 300 DPI
  Format: CMYK
Poster exhibition ( Nelson Mandela, the Liberty Pigeon ) will be held at Iran Artists Organization.
Arbitrators ( If needed ) and Dead line of poster\'s design and date of arbitration and exhibition and other informations will be announced later..