«حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی فضایی» در خانه هنرمندان ایران
Sunday, December 15, 2013

«حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی فضایی» در خانه هنرمندان ایران بررسی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، یکصد و سی و یکمین جلسه گفتمان از گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی دوشنبه 25 آذرماه به موضوع «حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی فضایی» اختصاص دارد.
در این میزگرد «کمال اطهاری»، «عارف اقوامی مقدم» و «حسین ایمانی جاجرمی» به دبیری «سعید سادات نیا» به بررسی «حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی فضایی» می‌پردازند.
علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند دوشنبه 25 آذرماه از ساعت 17 به تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه نمایند.