باد استاد «علی اشرف والی» در خانه هنرمندان گرامی داشته شد
Saturday, December 21, 2013


مراسم بزرگداشت زنده‌یاد استاد «علی اشرف والی» عصر روز جمعه 29 آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مراسم بزرگداشت هنری زنده‌یاد استاد «علی اشرف والی» نگارگر، خوشنویس، تذهیب نگار و نقاش ایرانی با حضور جمعی از خوشنویسان و هنرمندان حوزه تجسمی در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدا این مراسم «منير دارايي» رئيس موزه هنرهاي ملي به فعالیت هنری زنده‌یاد استاد «علی اشرف والی» اشاره کرد و گفت: « من در دوران کاری خود توانستم با استادانی ملاقات کنم که آخرین شاگردان استاد بزرگ هنر یعنی کمال الملک بودند، در واقع این بزرگان افرادی بودند که هنر معاصر این کشور با کنکاش و فعالیت هنری آن ها شکل گرفته است. تاریخ هنر ایران، سرشار از هنرمندان بزرگی است که هریک از آن ها برای پویایی و زنده ماندن هنر این سرزمین تلاش بسیار زیادی کرده اند،  استاد «علی اشرف والی» یکی از هنرمندانی بود که نزد استاد کمال الملک شاگردی کرد و توانست آموزه های استاد خود را به نحو احسن فرا گیرد و در اختیار هنرجویان دیگر بگذارد».
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: « هنر استاد والی هنر نقاشی و نگارگری بود، پختگی آثار وی به ویژه در به کارگیری رنگ ها در طراحی چهره اشخاص بسیار حرفه ای بود، امیدوارم دانشجویان امروز رشته ی هنر، آموزهای او را فرا گیرند و در خلق آثار خود از آن ها استفاده کنند، مسئولان نیز وظیفه دارند با گرامی داشتند افرادی که تمام زندگی خود را در مسیر تعالی هنر این کشور گذاشته اند، کوتاهی نکنند تا جامعه هرچه بیشتر با بزرگانی چون استاد «علی اشرف والی» آشنا شود».
در ادامه این مراسم «محمد حسن حامدی» مدیرمسئول مجله تندیس با اشاره به از قلم افتادن نام هنرمندان بزرگی چون استاد «علی اشرف والی» در تاریخ هنر معاصر ایران گفت: « یکی از ایراد های بزرگی که به تاریخ نگاری می شود، این است که تاریخ نگار نمی تواند تاریخ را به طور کامل یعنی تاریخ را با تمام جزئیاتش به رشته تحریر درآورند، تاریخ نگاران متاسفانه از بیان جزئیات تاریخی چشم پوشی می کنند و تنها به کلیات می پردازند، مورخان تاریخ هنر نیز تنها از به بزرگان هنر آن ها که در راس مکتبی و یا دوره ای قرار گرفته اند، می پردازند. اما برای درک کامل و جامع یک دوره یا مکتب هنری، بیان همه جزئیات و اتفاق ها ضروری است. در تاریخ هنر معاصر ما نیز، نام افرادی چون استاد «علی اشرف والی» به فراموشی سپرده شده است و نام آن ها از قلم افتاده است، شاید این موضوع به این دلیل باشد که مورخان هنر ما تنها به استاد کمال الملک پرداخته اند و نام استاد والی زیر نفوذ کمال الملک پنهان شده است. استاد «علی اشرف والی» هنرمند بزرگ و فروتنی بود که با همت بلند خود توانست دانشجویان هنرمندی تربیت کن که هریک از آن ها امروز در مسیر تعالی هنر این کشور گام برداشته اند».
در بخش پایانی این مراسم نیز دکتر «سید احمد محیط طباطبایی» استاد «علی اشرف والی» را هنرمندی متعهد به امور اجتماعی و اخلاقی جامعه خود دانست و گفت: « یکی از مهم ترین ویژگی هنرمندان بزرگی چون استاد «علی اشرف والی»  این است که در کنار فعالیت هنری و در اختیار گذاشتن آموزه های هنری خود در اختیار جامعه، به امور اجتماعی و اخلاقی جامعه خود نیز حساس  است، استاد «والی» در کنار هنر، فردی متعهد به اصول اجتماعی بود، استاد کمال الملک نیز علاوه بر فعالیت هنری، مبارزی اجتماعی نیز بود، در واقع آن چه نام این استادان بزرگ را تا به امروز زنده نگاه داشته است، متعهد بودن آن ها است».