تعطیلی خانه هنرمندان در اربعین حسینی
Sunday, December 22, 2013


خانه هنرمندان ایران دوشنبه 2 دی تعطیل است.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، خانه هنرمندان ایران دوشنبه 2 دی به مناسبت اربعین حسینی تعطیل است.