اجرای «سالومه و دکتر کالیگاری» به 8 دی موکول شد
Sunday, December 22, 2013

نمایش «سالومه و دکتر کالیگاری» از هشتم دی‌ اجرای خود را در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می‌کند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایش «سالومه و دکتر کالیگاری» به کارگردانی «امین اصلانی» که قرار بود از سوم دی ماه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه برود، با چند روز تاخیر از هشتم دی‌ اجرای خود را آغاز می‌کند.
در این نمایش «میترا حجار» پس از 15 سال بار دیگر پا بر صحنه نمایش می‌گذارد. همچنین «یارتا یاران»، «بهروز پوربرجی»، «مهدی عبادتی» و «مهدی کاظمی» در این نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند.
نمایش «سالومه و دکتر کالیگاری» از 8 دی، ساعت 17:30 در تالار انتظامی خانه هنرمندان به صحنه می‌رود.