سینماتک این هفته نمایش فیلم ندارد
Wednesday, December 25, 2013

سینماتک خانه هنرمندان ایران روز پنجشنبه 5 دی نمایش فیلم ندارد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایش فیلم «انقلاب، تقاطع استاد نجات الهی» که قرار بود پنجشنبه 5 دی در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درآید به دلیل مشکلات فنی سالن لغو شد. 
برنامه آینده سینماتک خانه هنرمندان ایران مطابق معمول هر هفته، دوشنبه 9 دی ساعت 17 با نمایش فیلم «نیلوفر» به کارگردانی «سابین ژمایل» برگزار خواهد شد.