هیئت مدیره جدید انجمن نقاشان انتخاب شدند
Saturday, December 28, 2013


سومین جلسه مجمع عمومی انجمن هنرمندان نقاش ایران عصر روز پنجشنبه 5 دی 1392 در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، سومین جلسه مجمع عمومی انجمن هنرمندان نقاش ایران عصر روز پنجشنبه 5 دی 1392 در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. این مجمع با حضور ۱۱۰ نفر از اعضای انجمن نقاشان برگزار شد و با توجه به حدنصاب نرسیدن اعضاء در دوره قبل، در سومین نوبت این مجمع،‌ انتخابات هیئت مدیره با هر تعداد از اعضا برگزار شد، بر این اساس،‌ طی انتخاباتی که روز ۵ دی در خانه هنرمندان برگزار شد، ‌معصومه مظفری، منیژه صحی، محمدرضا فیروزه‌ای، علی ذاکری و محمدباقر ضیایی به ترتیب آراء به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید انجمن هنرمندان نقاش انتخاب شدند و سیروس آقاخانی و رامین مهدی‌نژاد نیز به عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند.
رئیس هیئت مدیره این انجمن نیز به زودی با رأی اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب خواهد شد.