آغاز ثبت نام کارگاه های زمستان خانه هنرمندان ایران
Tuesday, January 21, 2014


دوره زمستان کارگاه های آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان ایران از 5 بهمن آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دوره زمستان کارگاه های آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان ایران با محوریت «تحليل و ديدن فيلم»، «متن خوانی و نقد تئاتر»، «نظريه فرهنگی» و «نويسندگی خلاق» در پنج کارگاه پژوهشی با حضور «احمد پاکتچی» هم تخيّلی: از شناخت تا معناسازی، «محمد جواد جزيني» بررسی ادبیات داستانی پس از مشروطه، «اصغر ايزدی جيران» انسان شناسی هنر، «مازیار اسلامی» تحلیل 8 فیلم برجسته سینمای پست مدرن و «صالح نجفی» بکت از نگاه آدورنو برگزار می شود.
علاقه مندان برای ثبت نام می توانند تا شنبه 5 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20 به معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران مراجعه و یا با شماره تلفن 88310463 تماس حاصل نمایند.