سه‌شنبه‌های مستند این هفته برنامه ندارد
Monday, January 13, 2014

سه‌شنبه‌های مستند این هفته برنامه ندارد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، برنامه نمایش و نقد فیلم‌های مستند در خانه هنرمندان ایران سه‌شنبه 24 دی ماه برگزار نمی‌شود.
برنامه بعدی سه‌شنبه‌های مستند اول بهمن برگزار می‌شود.