اجرای رسیتال گیتار کلاسیک «حسین درست پور»
Thursday, January 23, 2014

رسیتال گیتار کلاسیک «حسین درست پور» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اجرای رسیتال گیتار کلاسیک «حسین درست پور» پنجشنبه و جمعه 3 و 4 بهمن ساعت 18 با آثاری از اسکارلاتی، سور، آلبنیز، تارگا، باریوس و ... در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند قبل از اجرا به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.