اعضای جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران معرفی شدند
Tuesday, January 21, 2014

خانه‌ها و انجمن‌های هنری عضو خانه هنرمندان ایران نمایندگان خود را جهت عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان معرفی کردند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دومین مجمع عمومی خانه هنرمندان ایران در سال ۹۲ با حضور بیش از دو سوم اعضا سه‌شنبه اول بهمن در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران تشکیل شد.
در این مجمع عمومی، نمایندگان هیات مدیره خانه‌ها و انجمن‌های هنری عضو خانه هنرمندان ایران جهت عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان به مدت 2 سال معرفی شدند.
بر این اساس «عزت اله انتظامی» به عنوان نماینده خانه تئاتر، «امیر اثباتی» به عنوان نماینده خانه سینما، «محمد سریر» به عنوان نماینده خانه موسیقی، «سیف اله صمدیان» به عنوان نماینده انجمن عکاسان ایران، «علی رشیدی» به عنوان نماینده انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، «فاطمه راکعی» به عنوان نماینده انجمن شاعران ایران، «علی هاشمی شهرکی» به عنوان نماینده انجمن فرهنگی هنری تصویرگران، «غلامحسین امیرخانی» به عنوان نماینده انجمن خوشنویسان ایران، «بهزاد اژدری» به عنوان نماینده انجمن هنرمندان سفال و سرامیک، «معصومه مظفری» به عنوان نماینده انجمن هنرمندان نقاش ایران و «طاهر شیخ الحکما» به عنوان نماینده انجمن مجسمه سازان، اعضای جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران را تشکیل می‌دهند.