بازدید سفیر ایتالیا از خانه هنرمندان ایران
Saturday, January 25, 2014

سفیر ایتالیا در تهران از خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «لوکا جانسانتی» سفیر ایتالیا در تهران صبح شنبه 5 بهمن از نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر بازدید کرد.