پرفورمنس «ساعت شنی» در نگارخانه زمستان
Wednesday, January 29, 2014

پرفورمنس «ساعت شنی» این روزها در خانه هنرمندان ایران در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، چیدمان هنر مفهومی «ساعت شنی» یا «قضیه: آب، خشت در چهار نگاه» 3 تا 20 بهمن در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.
این پرفومنس کاری از «آرش فنائیان» است و هر روز از ساعت 16 تا 20 در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.
بهای بلیت این پروفورمنس 9 هزار تومان است و مخاطب می‌تواند در هر لحظه از اجرا با گروه همراه شود.