اعضای سینماتک مهمان سی و دومین جشنواره فیلم فجر
Sunday, February 02, 2014


اعضای سینماتک خانه هنرمندان ایران با ارائه کارت عضویت خود می توانند به تماشای فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر در خانه هنرمندان ایران بنشینند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، همزمان با نمایش فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر در خانه هنرمندان ایران، اعضای سینماتک خانه هنرمندان ایران با ارائه کارت عضویت خود می توانند مهمان سی و دومین جشنواره فیلم فجر در خانه هنرمندان ایران باشند.