آغاز عضوگیری بهاره سینماتک خانه هنرمندان ایران
Tuesday, February 18, 2014


ثبت نام فصل بهار سینماتک خانه هنرمندان ایران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، سینماتک خانه هنرمندان ایران برای فصل بهار سال 93 از میان علاقه‌مندان به سینما عضو می‌پذیرد.
علاقه‌مندان به عضویت در سینماتک خانه هنرمندان ایران می‌توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس و پرداخت حق عضویت سه‌ماهه، از 27 بهمن تا 5 اسفند همه روزه از ساعت 13 تا 20 به واحد راهنمایان فرهنگی خانه هنرمندان ایران مستقر در طبقه اول مراجعه نمایند.
برای اعضای خانه سینما، انجمن منتقدان و دانشجویان سینما تخفیف در نظر گرفته شده است.