عضوگیری بهاره سینماتک خانه هنرمندان تمدید شد
Wednesday, February 26, 2014

مهلت ثبت نام فصل بهار سینماتک خانه هنرمندان ایران تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، سینماتک خانه هنرمندان ایران برای فصل بهار سال 93 از میان علاقه‌مندان به سینما عضو می‌پذیرد.
علاقه‌مندان به عضویت در سینماتک خانه هنرمندان ایران می‌توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس و پرداخت حق عضویت سه‌ماهه، تا پنجشنبه 8 اسفند همه روزه از ساعت 13 تا 20 به راهنمایان فرهنگی خانه هنرمندان ایران مستقر در طبقه اول مراجعه نمایند.
برای اعضای خانه سینما، انجمن منتقدان و دانشجویان سینما تخفیف در نظر گرفته شده است.