نشست هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات برگزار شد
Thursday, February 27, 2014

نخستین نشست هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نخستین نشست هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات چهارشنبه 7 اسفند با حضور دکتر «مجید سرسنگی» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، دکتر «بهمن نامورمطلق»، دکتر «فرزان سجودی»، دکتر «بابک معین»، دکتر «تژا میرفخرایی»، دکتر «عبدالله گیویان»، دکتر «فرزاد مقدم» و دکتر «افسانه کامران» در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست «مجید سرسنگی» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به اهمیت پرداختن به مسائل پژوهشی و آموزشی در خانه هنرمندان ایران گفت: « در سال های گذشته یکی از نقاط ضعف خانه هنرمندان ایران، عدم وجود حوزه ای مشخص برای پرداختن به مسائل پژوهشی و آموزشی بود، البته در مراکز دانشگاهی کشور به مسائل پژوهشی و آموزشی پرداخته می شود، اما به دلیل کمبود و کاستی در مراکز رسمی، مراکزی هم چون خانه هنرمندان ایران می توانند با فعالیت های خود در این حوزه، کمبودها و کاستی ها را جبران کنند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران را ایجاد کنیم، امروز پس از گذشت دو سال، خانه هنرمندان ایران تبدیل به یکی از مراکز مهم پژوهشی و آموزشی شده است به طوری که امروز شاهد حضور استادان، هنرمندان و دانشجویان رشته های مختلف آموزشی در خانه هنرمندان ایران هستیم».
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع تبلیغات در ایران پرداخت و گفت: « با توجه به رشد تبلیغات در حوزه های مختلف در ایران، تاثیر تبلیغات و نقش آن در میان مردم، تاکنون به صورت جدی به مبانی نظری آن پرداخته نشده است، به همین دلیل مطرح کردن سوالات اساسی در حوزه تبلیغات و واکاوی تاثیرات آن در سطح جامعه، یکی از وظایف جدی مراکز پژوهشی و آموزشی است چرا که تبلیغات در کنار اطلاع رسانی در زمینه کالا و خدمات مختلف، نوعی تاثیر عمیق فرهنگی نیز از خود در سطح جامعه به جا می گذارد».
در بخش دیگری از این نشست دکتر «بهمن نامورمطلق» با اشاره به نقش پیرامتن ها در ترغیب مخاطبان به سوی تبلیغات گفت: « در گونه شناسی ترامتنی، رابطه میان پیرامتن و متن بر اساس نقش آستانه‌ای و یا تبلیغی استوار شده است. بر همین اساس پیرامتن ها به تبلیغ متن می‌پردازند و می‌کوشند تا مخاطبان را به سوی متن ترغیب و تشویق کنند. ارزش نقش تصویری که پیرامتن از یک محصول یا خدمات ارائه می‌دهد از خود متن کمتر نیست. برند نیز که همین تصویر نزد مخاطبان است به شدت از پیرامتن‌های تبلیغی تاثیر می‌پذیرد».
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اسطوره‌ها و شبه اسطوره‌ها در تبلیغات گفت: « یکی از راه‌های تبلیغ به ویژه در دوره معاصر استفاده از اسطوره‌ها و شبه اسطوره‌هاست. نقش این عناصر چنان مهم است که شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی می‌کوشند تا با استفاده از آنها در پیرامتن تبليغی به جذب مشتریان بپردازند. بدین ترتیب، شبه‌اسطوره‌های نوین مانند هنرپیشه‌ها، ورزشکاران و مانکن‌ها عناصر اصلی برندسازی شرکت‌ها از طریق پیرامتن تبلیغی هستند. البته گاهی نیز این عمل بدون واسطه و با تکیه بر روابط بینامتنی اسطوره‌ای صورت می‌گیرد. در این میان دلالت‌های گفتمان تبلیغاتی چند لایه می‌شود و لایه‌های ضمنی نقش کانونی به خود می‌گیرند».
در ادامه این نشست پس از گزارش دبیر علمی این همایش دکتر «افسانه کامران»، هر یک از مهمانان به ارائه مقاله خود در هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات پرداختند:
دکتر «بهمن نامورمطلق» : پیرامتن تبلیغی در برندسازی
دکتر «فرزان سجودی» : صندلی ها چه می گویند؟ تحلیل آگهی های تبلیغاتی بانک ها از منظر نشانه شناسی
دکتر «تژا میرفخرایی» : با چیپس در موزه؛ یک تحلیل گفتمان کاوانه
دکتر «مرتضی بابک معین» : ابعاد گمشده معنا در خوانش گفتمان های تبلیغاتی
دکتر «عبدالله گیویان» : اغتشاش نشانه شناختی در تهران
دکتر «فرزاد مقدم» : برند ها و نشانه ها ( کاربرد نشانه شناسی در طراحی مدل های برندسازی )