بازدید احمد مسجد جامعی از یازدهمین جشن تصویر سال
Sunday, March 02, 2014


رئیس شورای شهر تهران از یازدهمین جشن تصویر سال در خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «احمد مسجد جامعی» رئیس شورای شهر تهران عصر روز شنبه 10 اسفند از خانه هنرمندان ایران و یازدهمین نمایشگاه تصویر سال بازدید کرد.
پس از این بازدید رئیس شورای شهر تهران، «مجید سرسنگی» و جمعی از هنرمندان حاضر، طی نشستی در خصوص فعالیت های فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران با یکدیگر به گفت و گو پرداختند.