همه نهادها خانه هنرمندان را در حفظ منزلت هنرمندان یاری کنند
Thursday, March 06, 2014

رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، بزرگداشت هنرمندان درگذشته را اقدامی فرخنده در راستای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره کسانی دانست که اعتبار فرهنگ و هنر کشور در گروی حضور و آثار آنان بوده است.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دکتر محمد سریر با اشاره به نمایشگاه سه روزه‌ «در این خانه چراغی روشن است» که با هدف حمایت از هنرمندان برگزار خواهد شد، متذکر شد: قدرشناسی و قدرگذاری نسبت به هنرمندان مسلما امری پسندیده است که اکنون از سوی خانه هنرمندان ایران اتفاق می‌افتد. در یک نگاه عمومی برگزاری نمایشگاهی به عنوان حمایت از هنرمندانی که دوش به دوش هم باعث پیشبرد هنر در کشور شده‌اند امری قابل قبول است؛ اگرچه این رخداد نه تنها در خانه هنرمندان که باید از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و آن‌هم به تناسب قدر و منزلت هنرمندان اتفاق می‌افتاد. 
این موسیقی‌دان در ادامه با اشاره به هدفی که این نمایشگاه دنبال می‌کند، بیان کرد: معتقدم برگزاری این نمایشگاه باید به گونه‌ای باشد که منزلت و شأن هنرمندان حفظ شود و حس تکدی‌گری در آن جاری نشود. اگرچه بنا به آن‌چه گفته شد وظیفه اصلی این حمایت به عهده دولت است ولی اکنون خانه هنرمندان در این زمینه پیش‌قدم شده است، باید نسبت به تصوری که امکان دارد از این اتفاق با شکل کوچک‌نگری و ارزش‌گذاری منفی برای هنرمندان ایجاد شود، با دقت بیشتری عمل کند.
وی با تأکید بر این مطلب که برپایی نمایشگاه «در این خانه چراغی روشن است» در راستای سایر فعالیت‌های خانه هنرمندان در قالب باشگاه رفاهی هنرمندان شکل گرفته است، عنوان کرد: اقداماتی که تاکنون در باشگاه انجام شده، با توجه به نیاز هنرمندان در مسیر درست ارج نهادن به هنرمند و با اولویت‌بندی مقام آن‌ها رخ داده است. امید است که در ادامه فعالیت‌های این باشگاه نیز شاهد اتفاقات موثری برای جامعه هنری آن هم با توجه به اولویت‌های موجود باشیم.
محمد سریر همچنین درباره مراسم بزرگداشت هنرمندان درگذشته سال 92 که پنجشنبه 15 اسفند توسط خانه هنرمندان ایران برگزار شد، گفت: هنرمندان بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی این کشور هستند که اعتبار فرهنگ و هنر ما در گروی آن‌هاست و از سوی دیگر ادامه این فرهنگ و هنر زاده شده، در نسل‌های بعدی به صورت بالنده‌تری بروز خواهد کرد. 
به گفته وی حفظ احترام و یادآوری تلاش‌های هنرمندانی که به رشد فرهنگی کشور و سرمایه‌های معنوی آن کمک کرده‌اند بدون شک اتفاق فرخنده‌ای است که علاوه بر ادای احترام و ارج نهادن به خانواده این عزیزان که به شکلی در هنر آنان سهیم بودند، موجب تشویق نسل آینده برای قدم گذاشتن در راه آنان خواهد شد.
نمایشگاه فروش آثار هنری به نفع صندوق حمایت از هنرمندان با عنوان «در این خانه چراغی روشن است» شنبه 17 اسفند ساعت 17 در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و روزهای 18 و 19 اسفند ماه از ساعت 10 تا 20 برپا خواهد بود.