پوزش از یک هنرمند
Thursday, March 06, 2014

در کتاب «در سر راه خیالش» که به مناسبت مراسم بزرگداشت هنرمندان درگذشته سال 92 منتشر شده است، به جای عکس زنده‌یاد «مازیار پرتو»، عکس آقای «ناصر ملک مطیعی» چاپ شده است که بدینوسیله از این هنرمند عزیز و همچنین خانواده آقای «پرتو» عذرخواهی می‌کنیم.