دفاع حبیب‌اله درخشانی از تشکیل صندوق حمایت از هنرمندان
Sunday, March 09, 2014

حبیب‌اله درخشانی، برپایی نمایشگاه «در این خانه چراغی روشن است» را حرکت مثبت و خوبی می‌داند که افق جدیدی در حمایت هنرمندان از همکاران خود ایجاد خواهد کرد. 
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، حبیب‌اله درخشانی هنرمند نقاش که  اثری از خود را به نمایشگاه «در این خانه چراغی روشن است» آورده است با بیان این مطلب افزود: ذات برگزاری این نمایشگاه که امکان حضور هنرمندان بسیاری را با ارائه یک اثر از هرکس ایجاد کرده است قابل توجه است، اما نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که باید نسبت به فروش آثاری که در این نمایشگاه عرضه می‌شوند اقدام صحیحی انجام گیرد تا درنهایت هدف حمایت از هنرمندان به واسطه راه‌اندازی صندوق مهیا شود.
بنا به گفته این پژوهشگر هنری، گالری‌ها در ارائه آثار هنرمندان با ماهیت‌های مختلف، هدف و بیانیه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. به طور مثال برخی از گالری‌ها تنها به ارائه آثار چند هنرمند مشهور می‌پردازند، گروه دیگر درصدد شناساندن هنرمندان ناشناس نمایشگاهی از آثار آنان برپا می‌کنند و گروه آخر نمایشگاه را در اختیار همه هنرمندان قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد اقدامی که در قالب این نمایشگاه شکل گرفته با ماهیت گروه آخر نزدیکی دارد. خانه هنرمندان توانسته در گام اول با تشکیل نمایشگاهی متشکل از هنرمندان مختلف که همه با یک اثر در سطحی یکسان کنار هم ایستاده‌اند، ضمن دقت نظری که برای انتخاب تنها یک اثر از میان آثار رسیده داشته است، بیانیه متفاوتی نسبت به سایر اکسپوها و گالری‌ها مطرح کند. 
وی در ادامه با اشاره به هدف حمایتی که این نمایشگاه دنبال می‌کند، افزود: برگزاری این نمایشگاه با شیوه‌ای که در ماهیت برای خود برگزیده باعث می‌شود که فضای اعتماد به جامعه هنری برگردد. در واقع مشکل اصلی هنرمندان، امروز بی‌اعتمادی است. ایجاد فضایی امن به واسطه نمایشگاهی که آثار هنرمندان با تأمل انتخاب شده است تا پس از ارائه در گام دوم به فروش برسد، به واسطه ایجاد تعامل میان هنرمندان و گفتمانی که به این واسطه شکل می‌گیرد ممکن می‌شود. این اتفاق نیز تنها با حضور صداها و نظرات مختلف در قالب یک نمایشگاه ممکن است که خانه هنرمندان این امکان را برای هنرمندان ایجاد کرده است.
نمایشگاه حراج آثار هنری به نفع صندوق حمایت از هنرمندان با عنوان «چراغی در این خانه روشن است» تا 19 اسفند از ساعت 10 تا 20 در گالری‌های خانه هنرمندان ایران دایر است.