مرادخانی به تماشای «سه روایت از یک زندگی» نشست
Monday, April 14, 2014

علی مرادخانی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است که نمایش«سه روایت از یک زندگی» نمایشی قابل قبول است که می‌توان بر روی آن تامل کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، علی مراد خانی؛ معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 24 فروردین به تماشای نمایش «سه روایت از یک زندگی» به کارگردانی سیما تیر انداز در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر نشست. مرادخانی درباره دیدگاه‌اش نسبت به نمایش «سه روایت از یک زندگی» گفت: من همیشه گفتم و باز هم می‌گویم که در عرصه نمایش باید چیزهایی را که شاخص‌های زندگی هستند را ببینیم و به تماشا بنشینیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که با تغییر در ورژن‌های مختلف، برخی از نظام‌مندی‌ها و هنجارهای مختلف تغییر می‌کند و اتفاقات دیگری می‌افتد. اما بعضی از مباحث ممکن است نهادینه شود و به قوت خود باقی بمانند. این نمایش برخی از مباحث روانشناختی و ناهنجارهای اجتماعی را عنوان می‌کند. من فکر می‌کنم می‌توانیم با این حال بر روی موضوعات کلی تربیتی جامعه صحبت داشته باشیم که چگونه این تغییرات می‌تواند تاثیرات رفتاری داشته باشد، از این نظر نمایش «سه روایت از یک زندگی» نمایش قابل قبولی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان بر روی آن تامل کرد و نسبت به آن تحلیل ارائه کرد.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که از نزدیک نمایش‌های روی صحنه را به تماشا می‌نشینند و بر سر اجراها حضور بهم می‌رسانند گفت: این که در سالن‌های نمایش حاضر می‌شوم و از نزدیک نمایش‌ها را به تماشا می‌نشینم از علاقه‌مندی‌های شخصی من است و علاوه بر آن وظیفه‌ای که دارم و کار من نیز هست. تئاتر یک خوبی دارد که هر از گاهی به تو اشاره می‌کند و تلنگر می‌زند که در زندگی به کار خواهد آمد. در هر نمایش یک مطلبی را می‌بینید و متوجه می‌شوید که در زندگی به آن توجه نکردید و همین مساله ممکن است برای شما مفید واقع می‌شود. تئاتر به نگاهتان و بینش‌های شما نسبت به یک مساله و یا رویداد کمک می‌کند.