«ناصر فکوهی» در خانه هنرمندان از انسان شناسی هنر می‌گوید
Tuesday, April 15, 2014

کارگاه مبانی عمومی انسان شناسی هنر توسط دکتر «ناصر فکوهی» 18 و 19 اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، کارگاه مبانی عمومی انسان شناسی هنر توسط دکتر «ناصر فکوهی» پنجشنبه و جمعه 18 و 19 اردیبهشت از ساعت 11 تا 20 در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
دکتر «ناصر فکوهی» درباره برگزاری این کارگاه گفت: انسان شناسی هنر به صورت متعارف به تحلیل انسان شناختی جوامع غیر اروپایی و «دوردست» یا جوامع غیر شهری و روستایی می پرداخته و این گرایش در آن جنبه غالب دارد. اما در این کارگاه هدف ارائه نگاهی به  هنر معاصر و عمدتاً هنر تجسمی (نقاشی و مجسمه سازی)  از خلال انسان شناسی است. تمرکز کار این کارگاه بر موضوع رابطه هویت با هنر معاصر و نیز رابطه هنر معاصر با هنر جوامع غیر اروپایی است. بنابراین بخشی از کارگاه  نیز به همان موضوع کلاسیک انسان شناسی هنر می‌پردازد اما تحلیل ها لزوماً بر تحلیل‌های جریان عمومی انسان شناسی هنر تعلق ندارد و به حوزه‌های کاربردی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع هنر می‌پردازد. 
فکوهی افزود: مخاطبان این کارگاه عمدتاً کنشگران هنر (نقاشان، مجسمه سازان و...) و سپس کشنگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم اجتماعی که مایل به آشنایی با حوزه هنر باشند، هستند. هدف آن است که آن‌ها با دیدگاه‌های علوم اجتماعی به طور عام و انسان شناسی به طور خاص نسبت به پدیده هنر آشنا شوند.

این کارگاه دو روزه در 8 جلسه دو ساعته برگزار می‌شود. جلسه اول به آشنایی با انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی تصویری و انسان شاسی هنر به طور عام می‌پردازد. در جلسه دوم نگاهی تاریخی به تحول مفهوم هنر  و نمونه‌های آن در فرهنگ‌های گوناگون ارائه خواهد شد. در جلسه سوم نظریات انسان شناسی هنر و مباحث مورد مناقشه به بحث گذاشته می‌شود. جلسه چهارم به هنر و مفهوم هویت می‌پردازد. در جلسه پنجم درباره شکل گیری اجتماعی- فرهنگی هنر و هنرمند صحبت خواهد شد. جلسه ششم به هنر و نظام‌های اقتصادی می‌پردازد. موضوع جلسه هفتم هنر مناسک و نظام های باوری، اعتقادی و دینی است و در جلسه هشتم هنر، نظام اقتصادی و بازار مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان نیز نتیجه گیری درباره آینده هنر در فرایند جهانی شدن ارائه می‌شود.
 
علاقه‌مندان برای ثبت نام در این کارگاه می‌توانند تا پنجشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 14 تا 20 با شماره 88310463 تماس بگیرند.