مدیرکل هنرهای تجسمی از آثار هنرمندان خودآموخته بازدید کرد
Wednesday, April 16, 2014


«مجید ملانوروزی» مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی از نمایشگاه هنرمندان خود آموخته بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «مجید ملانوروزی» مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی عصر روز سه شنبه 26 فروردین از نمایشگاه هنرمندان خود آموخته در نگارخانه های خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی پس از بازدید از این نمایشگاه گفت: « هنرمندان خودآموخته، خارج از فضاهای تکنیکی با  احساسات و حس شخصی خود آثار مولفی خلق می کنند که نشان دهنده روحیات شخصی در هنر معاصر است. هنرمندان خود آموخته معمولاً با حس خوبی که دارند و خارج از فضاهای دانشگاهی، تمام حال و هوای زندگی را منعکس می‌ کنند و شاید از این جهت، آثارشان پر احساس تر از فضای دانشگاهی است».
«مجید ملانوروزی» در مورد ویژگی آثار هنرمندان خودآموخته عنوان کرد: « هنرمندانی که در دانشگاه آموزش دیده و به صورت کلی مورد آموزش هنر قرار گرفته اند، معمولاً با یک شناخت علمی به مضامین نگاه می کنند. به هرحال شاگرد باید از استاد یاد بگیرد اما خلاقیت ها و احساسات خودش را هم نگه دارد که معمولاً به مرور زمان، این خلاقیت ها جای خود را به تکنیک می دهد.»
«ملانوروزی» افزود: « هنرمندان خودآموخته، خارج از فضاهای تکنیکی با احساسات و حس شخصی خود آثار مولفی خلق می کنند که نشان دهنده روحیات شخصی در هنر معاصر است، هنری که روز به روز از حس خالی می شود و به تکنیک  نگاه می کند. این نمایشگاه فرصت بسیار ارزشمندی است چون هنر، بستری شده که احساس و روحیه هنرمندان را بهتر ببینیم».
مدیرکل مرکز نرهای تجسمی در مورد وضعیت هنرمندان خودآموخته گفت: « شاید هنرمندان خود آموخته با دیده شدن خانم مکرمه قنبری و چند تن از هنرمندان دیگر توانسته اند، روز به روز خودشان را در فضای هنر امروز نشان دهند تا به ما امروز که شاهد ثبت انجمن هنرمندان خود آموخته هستیم. شرایطی که در این نمایشگاه می بینیم و حتماً در گالری های دیگر نیز تکرار خواهد شد، باعث می شود تا شاهد بروز و ظهور آنها باشیم. امیدواریم ما هم به عنوان اداره کل تجسمی امیدوار بتوانیم در رونق، نمایش و ارئه آثار سهیم باشیم».
نمایشگاه هنرمندان خود آموخته با عنوان «پرواز خیال» تا 29 فرودین در تمام نگارخانه های خانه هنرمندان ایران دایر است.