تعطیلات تابستانی خانه هنرمندان ایران
Thursday, June 30, 2016

خانه‌ی هنرمندان ایران از 12 تا 18 تیرماه سال جاری تعطیل است. 
به گزارش روابط عمومی خانه‌ی هنرمندان ایران، تمامی واحد های خانه‌ی هنرمندان ایران به استثنای تماشاخانه استاد انتظامی از 12 تا 18 تیرماه سال جاری به دلیل برخی از تعمیرات داخلی در بخش‌های مختلف و تعطیلات تابستانی تعطیل است.
لازم به ذکر است تماشاخانه‌ی استاد انتظامی در ایام تعطیلی خانه‌ی هنرمندان ایران، همه روزه با نمایش«ترنسمیتر ها» به کارگردانی و نویسندگی حمیدرضا مهنانی ساعت 18، نمایش «سزارین» به نویسندگی آرین لطفعلیان و کارگردانی محمد رضا تک زارع ساعت 19:30 و نمایش «خواهران پاپن» به کارگردانی و نویسندگی مریم مالمیر ساعت 21 میزبان مخاطبان است.