نمایش کارنمای پژوهشی نقاشان زير چهل سال انجمن هنرمندان نقاش ايران
Sunday, July 10, 2016

نمایش کارنمای پژوهشی نقاشان زير چهل سال (ويژه‌ی اعضای پيوسته و وابسته انجمن هنرمندان نقاش ايران) در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، کارنمای پژوهشی نقاشان زير چهل سال؛ ويژه‌ی اعضای پيوسته و وابسته انجمن هنرمندان نقاش ايران ۲۱ تا ۲۹ تير ۱۳۹۵ در نگارخانه‌های خانه هنرمندان ايران به نمايش در خواهد آمد.
بابک اطميناني رابط هيات مديره‌ی ‌انجمن در کميته‌ی ‌نمايشگاه‌ها در استيتمنت اين نمايشگاه آورده است: 
هجده سال از عمر انجمن مي‌گذرد و امروز بيش از هزار نفر عضو دارد. از اين تعداد، بعضي افراد ديگر نقاشي نمي کشند، بعضي‌ها نقاشان حرفه‌اي و تاثيرگذارند، و بعضي‌ها هر از گاهي دست به قلم مي‌برند.
هنرمنداني داريم فعال وخلاق که گالري‌هاي حرفه‌يي‌ي داخلي و خارجي ميزبان آثارشان هستند و لازم است قدم‌هاي بزرگتري براي آنها برداشته شود. درعين‌حال، هنرمنداني داريم فعال و مستعد که ديده نمي‌شوند و لازم است آثارشان ديده شود و کساني را هم داريم که به خاطر شرايط دشوار، آرزوهايشان کمرنگ شده و لازم است براي احياي‌شان قدم برداشته شود.
بدون داشتن آرشيوي به‌روز و منسجم، انجمن قادر نخواهد بود مکانيسم لازم را براي رشد دروني‌ي خود به وجود آورد. انجمن نمي‌تواند براي کساني که خبري از آنها ندارد بسترسازي و برنامه‌ريزي حرفه‌يي کند، و به همين دليل است که اقدام به برگزاري متوالي‌ي کارنماهاي پژوهشي کرده تا به درون خود بنگرد، آن را منظم کند، و شرايط و ضوابط اتصال آن را به بيرون فراهم نمايد‌.
اين کارنماها که در واقع حکم دوسالانه‌هاي داخلي‌ي انجمن را دارند، فرصتي برابر به همه‌ي اعضا مي‌دهند تا با ارائه‌ي حداقل پنج اثر در قالب يک مجموعه و به انتخاب خود، آثار جديد و اخيرشان را نمايش دهند. هم‌چنين، براي مجموعه‌داران و گالري‌داران نيز فرصتي فراهم مي‌شود تا بتوانند آثار و نقاشان مورد نظر خود را دست‌چين کنند.          
اولين دوره‌ي اين کارنماها اختصاص دارد به اعضا زير چهل سال. دوره‌هاي بعد، به ترتيب، به اعضاي بين چهل تا شصت سال، و سپس به اعضاي بالاي شصت سال اختصاص خواهند يافت.
از بين ۴۷۳ نفر عضو زير چهل سال، بدون هيچ ترتيب خاصي، ۱۳۲ نفر دعوت شدند تا در کارنماي اول شرکت کنند. ۸۲ نفر تصاوير آثار خود را فرستادند ولي فقط ۶۱ نفر فرم نهايي ثبت‌نام را تکميل و ارسال کردند.
از همه‌ي اعضا زير چهل سال براي شرکت در اين کارنماها دعوت به عمل خواهد آمد.