هفته فیلم پیتر بروک در خانه هنرمندان ایران
Tuesday, August 23, 2016

هفته فیلم پیتر بروک در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، برای نخستین بار هفته فیلم پیتر بروک 3 تا 8 شهریور در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
پیتر استفان پل بروک کارگردان نوآور تئاتر و سینمای بریتانیایی است. او با بدعت و تاثیرگذاری بر تئاتر معاصر با به‌کارگیری عناصر تئاتر شرق به شهرت رسید.
فیلم «شاه لیر» چهارشنبه 3 شهریور ساعت 17:30 به نمایش در می‌آید و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور محمدرضا اصلانی و سودابه فضایلی برگزار می‌شود.
روز پنجشنبه 4 شهریور فیلم «مدراتوکانتابیله» ساعت 17:30 به نمایش در می‌آید و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور سعید نوری برگزار می‌شود.
و فیلم «مهابهاراتا» جمعه 5 شهریور ساعت 14:30 به نمایش در می‌آید.
شنبه 6 شهریور ساعت 17:30 فیلم «سالار مگس ها» به نمایش گذاشته می‌شود و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور محسن آزرم برگزار می‌شود.
روز یکشنبه 7 شهریور نیز فیلم «تراژدی هملت» ساعت 17:30 به نمایش در می‌آید و سپس نشست نقد و بررسی آن با حضور رامتین شهبازی برگزار می‌شود.
نشست کارشناسی آثار نوشتاری پیتر بروک نیز با همکاری خانه کتاب دوشنبه 8 شهریور 17 در محل خانه کتاب برگزار می‌شود.
علاقه مندان برای تهیه بلیت و یا عضویت در سینماتک خانه هنرمندان ایران به سایت تیوال مراجعه فرمایند.