«مرد عوضی» در سینماتک خانه هنرمندان ایران
Monday, September 05, 2016

فیلم «مرد عوضی» به کارگردانی آلفرد هیچکاک در خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، دویست و بیستمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه 15 شهریور به نمایش فیلم «مرد عوضی» به کارگردانی آلفرد اختصاص دارد.
پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی با حضور «محسن آزرم» برگزار می شود.
این فیلم ساختاری مستند دارد و فارغ از سایر مشخصات ویژه سایر فیلم‌های هیچکاک است. هیچکاک در این فیلم به روایت‌کردن یک داستان واقعی در مکان‌های واقعی و با اشخاص واقعی می‌پردازد.
فیلم «مرد عوضی» به کارگردانی آلفرد هیچکاک دوشنبه 15 شهریور ساعت 17:30 در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید.