نشست های پژوهشی چهره های ماندگار هنرهای تجسمی در خانه هنرمندان ایران
Saturday, September 10, 2016

نشست های پژوهشی چهره های ماندگار هنرهای تجسمی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
نشست های پژوهشی چهره های ماندگار هنرهای تجسمی استاد «یدالله کابلی»، «علی‌اکبر صادقی» و «نصرالله افجه‌ای» 25 تا 27 شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
نشست بررسی آثار «یدالله کابلی» پنج‌‌شنبه 25 شهریور با سخنرانی محمد حیدری و هوشنگ امیر اردلان ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.   
در دومین نشست آثار «علی‌اکبر صادقی» روز جمعه 26 شهریور ساعت 18 با حضور قباد شیوا و نصرالله افجه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد
نشست بررسی آثار «نصرالله افجه‌ای» نیز روز شنبه 27 شهریور ساعت 18 تا 20 با سخنرانی عین الدین صادق‌زاده و علی شیرازی در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.