نقد و بررسی کتاب «لم یزرع» در خانه هنرمندان ایران
Wednesday, September 21, 2016

جلسه نقد و بررسی کتاب «لم یزرع» به نویسندگی محمدرضا بایرامی در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، رمان «لم یزرع» به نویسندگی محمدرضا بایرامی یکشنبه 4 مهر طی نشستی در خانه هنرمندان ایران با همکاری انتشارات نیستان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این نشست با حضور نویسنده کتاب، حبیب احمدزاده و شهریار عباسی به نقد و بررسی این رمان می پردازند.
«لم یزرع» به گفته نویسنده آن، سیری در وحشت است؛ به بیانی دیگر یعنی مهم‌‌ترین ویژگی دوران دیکتاتوری صدام حسین در عراق. خشونتی که نه تنها عشق که حتی عاطفه خانوادگی را هم می‌کشد، در کنار تعصبات کور فرقه‌ای و ترس از واکنش تندروهای دایمی و...
نشست نقد و بررسی کتاب «لم یزرع» یکشنبه 4 مهر ساعت 16 در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. 
ورود برای عموم آزاد است.