اجراي مراسم ويژه روز جهاني صلح در باغ هنر
Thursday, September 22, 2016

مراسم ويژه روز جهاني صلح در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اين مراسم در فضاي باز خانه هنرمندان با اجراي زهره بحرالعلومي آغاز شد، مراسم پرواز درناها از سوی موسسه فرهنگی كاغذ و تا كه مبتكر و برگزار كننده جشنواره سيمرغ شماييد است برگزار شد.
سومين دوره جشنواره سيمرغ شماييد همزمان با چهارمين دوره جشنواره هنر براي صلح از ٢٥ شهريور در خانه هنرمندان ایران در قالب جشنواره صلح برپا شده است.