بازدید رایزن فرهنگی سفارت ژاپن از خانه هنرمندان ایران
Wednesday, October 05, 2016

رایزن فرهنگی سفارت ژاپن از خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «یوشیهیرو ناکایاما» رایزن و رئیس مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در ایران صبح امروز (چهارشنبه 14 مهر) از خانه هنرمندان ایران بازدید و با «مجید رجبی معمار» مدیرعامل این خانه دیدار و گفت‌وگو کرد. 
در این دیدار «مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران به معرفی بخش‌های مختلف خانه هنرمندان ایران و انجمن‌های هنری تشکیل‌ دهنده آن پرداخت.
در این دیدار هم‌چنین مجید رجبی معمار برای برگزاری هفته‌های فرهنگی مشترک میان دو کشور در خانه هنرمندان ایران اعلام آمادگی کرد.
«یوشیهیرو ناکایاما» رایزن و رئیس مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در ایران ضمن ابراز خوشحالی از حضور در خانه هنرمندان ایران، از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری مشترک استقبال کرد. 
برگزاری هفته فرهنگی، هفته فیلم ژاپن، نمایشگاه خوشنویسی و تصویرسازی هنرمندان ژاپنی در ماه‌های آینده در خانه هنرمندان ایران در دستور کار قرار گرفت.
 پس از این دیدار «یوشیهیرو ناکایاما» رایزن و رئیس مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در ایران از نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.