بازدید «حسین لقیس» شهردار بعلبک لبنان از خانه هنرمندان ایران
Wednesday, November 02, 2016

«حسین لقیس» شهردار بعلبک لبنان سه شنبه 12 آبان از خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «حسین لقیس» شهردار بعلبک لبنان سه شنبه 12 آبان از بخش های مختلف خانه هنرمندان ایران بازدید کرد.
«حسین لقیس» شهردار بعلبک لبنان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف خانه هنرمندان ایران با علیرضا غفاری، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل خانه هنرمندان ایران، دیدار و گفتگو کرد. شهردار بعلبک لبنان در این دیدار از تمایل مسئولان لبنانی برای همکاری های مشترک فرهنگی و هنری و برگزاری نمایشگاه هایی از هنرمندان ایرانی در لبنان و همینطور ارائه آثار هنری هنرمندان لبنانی در خانه هنرمندان ایران خبر داد. حسین لقیس همچنین از قصد مسئولان شهری بعبلک در راه اندازی مرکزی هنری مشابه خانه هنرمندان ایران سخن گفت و اعلام کرد برای انجام چنین کاری از نظرات مشورتی خانه هنرمندان ایران بهره خواهیم گرفت.