دیدار و عیادت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران از آقای بازیگر
Thursday, December 29, 2016

«مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با حضور در منزل استاد «عزت الله انتظامی» با این هنرمند برجسته دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران همراه با مدیران واحدهای مختلف این مجموعه با حضور در منزل استاد «عزت الله انتظامی»، از این هنرمند برجسته دیدار و عیادت کردند.
در این دیدار صمیمی از استاد «عزت الله انتظامی» که خوشبختانه حال عمومی خوبی داشتند، استاد انتظامی طی سخنانی کوتاه با اشاره به کارنامه فعالیت هنری خود گفت: من در دوران فعالیت خود، خوشبختانه این شانس را داشتم که توانستم همیشه در بهترین کارها حضور داشته باشم و با بهترین هنرمندان همکاری کنم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به خانه هنرمندان ایران گفت: از خانه هنرمندان ایران توقع دارم مثل همیشه فضای مناسبی را برای فعالیت جوانان و هنردوستان فراهم کند.
آقای بازیگر در پایان این دیدار در پیامی به جوانان گفت: روزی جوانی از من خواست که او را نصیحت کنم، من تنها در پاسخ این جمله را به او گفتم: آدم باش.