نقد و بررسی کتاب «خاطره شهر» در یکشنبه‌های کتاب هنر خانه هنرمندان ایران
Saturday, January 14, 2017

پنجمین نشست از سلسله نشست های «یکشنبه های کتاب هنر» به بررسی کتاب «خاطره شهر» اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، پنجمین نشست از سلسله نشست های «یکشنبه های کتاب هنر» یکشنبه 26 دی به بررسی کتاب «خاطره شهر»اختصاص دارد.
در این نشست دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد الستی و دکتر سید محسن حبیبی به نقد و بررسی کتاب «خاطرۀ شهر» (بازخوانی سینماتو گرافیک شهر ایرانی دهه های 1340-1350) می پردازند. سید محسن حبیبی، حمیده فرهمندیان، نوید پورمحمدرضا و صالح شکوهی بیدهندی نویسندگان این اثر هستند.
پیوند میان شهر و سینما پیوندی است دو سویه و مستحکم با قدمتی بیش از یک سده، سینما از نخستین روزهای پیدایش خود- اواخر قرن نوزدهم- تاکنون، همواره خود را در نسبت با شهر و فضاهای شهری تعریف کرده است. درک عمیق و دقیق رابطه چندسویه شهر و سینما، هر دو به عنوان پدیده های نو، نمی تواند از درک مفاهیم نووارگی (مدرنیته)، نوآوری (مدرنیسم) و نوپردازی (مدرنیزاسیون) زمانه غافل باشد و هرگونه کنکاش و کاوشی در رابطه شهر و سینما بدون ملحوظ داشتن این مؤلفه های کلیدی ناقص و نادقیق خواهد بود.
آیا شهر ایرانی، یا فراتر از آن زندگی شهری ایرانی، در دل تصاویر سینمایی فیلم های پیش از انقلاب حضور دارد؟ اگر حضور دارد، این چگونه حضوری است؟ پس زمینه است یا پیش زمینه؟ نقش جنبی دارد یا از شخصیت های اصلی فیلم است؟ نسبت این شهر و آن زندگی شهری با نووارگی (مدرنیته)، نوآوری (مدرنیسم) و نوپردازی (مدرنیزاسیون) اعمال شده، چگونه است؟ آیا تصاویر ثبت شده بیانگر سویه های مثبت و آرمانی نووارگی (مدرنیته) است یا وجوه منفی و مخرب آن را نیز تجسم می بخشد؟ آیا یکی از رایج ترین گفتمان های دهه های چهل و پنجاه خورشیدی، یعنی بازگشت به اصل، در این فیلم ها و تصاویر برداشت شده پژواکی دارد؟
کتاب حاضر این پرسش ها را می کاود و می کوشد تا دست کم تصویری بیش و کم روشن از شهر و زندگی شهری به نمایش درآمده در این فیلم ها را تشریح کند، زمینه و زمانه را در کنار هم ببیند و شهر ایرانی این دوران را در چارچوب نووارگی ایرانی زمانه بازخوانی کند.
علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند یکشنبه 26 دی از ساعت 18 به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.