آماده همکاری بیشتر با خانه هنرمندان ایران هستیم
Monday, January 16, 2017

«پر لینر» دبیر اول سفارت سوئد با مجید رجبی معمار دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «پر لینر» دبیر اول سفارت سوئد با «مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار مجید رجبی معمار با اشاره به تصویر خوب کشور سوئد در اذهان مردم ایران گفت: کشور سوئد یکی از کشورهایی است که همواره تصویر بسیار خوبی در اذهان مردم ایران دارد؛ چراکه سوئد کشوری صلح دوست با پیشینه فرهنگی و هنری بسیار خوبی است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهداف خانه هنرمندان ایران در زمینه تعاملات فرهنگی گفت: یکی از مهم ترین اهداف خانه هنرمندان ایران که در سال های اخیر نیز با برنامه ریزی و به طور منسجم پیگیری شده است، گسترش فعالیت های فرهنگی به واسطه ارتباط با کشور های دیگر در سطح بین المللی در قالب برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری است.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران افزود: خانه هنرمندان ایران به دلیل امکانات و ظرفیت های بسیار مناسب خود، توانایی برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی و هنری با کشورهای خارجی را دارد. 
رجبی معمار در بخش پایانی صحبت های خود گفت: کشورها باید از تجربیات تاریخی هم به ویژه تجربیات فرهنگی و اجتماعی یک دیگر استفاده کنند و این امر خود نیاز به برقراری تعاملات فرهنگی دارد.
پر لینر نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از حضور در خانه هنرمندان ایران گفت: ما در سال های اخیر تجربه بسیار خوبی از همکاری با خانه هنرمندان ایران داشته ایم و امیدواریم این تجربه در آینده نیز در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری تکرار شود.
دبیر اول سفارت سوئد با اشاره به اهمیت خانه هنرمندان ایران به عنوان یک مرکز مهم فعالیت های فرهنگی و هنری در شهر تهران گفت: خانه هنرمندان ایران به عنوان یک جزیره ارزشمند فرهنگی و هنری در قلب شهر تهران حضور پررنگی دارد و ما همواره آماده انجام هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری با مجموعه خانه هنرمندان ایران هستیم و از این موضوع استقبال می کنیم.
در این دیدار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با برگزاری یک نمایشگاه از سوی سفارت سوئد در ایران در ماه های آینده که اخبار تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد، موافقت کرد.